Futuromania – Designing Future Living

Utopistisia ajatuksia puolen vuosisadan takaa.

Espoon Modernin taiteen museo EMMAn näyttelyssä Futuromania – Designing Future Living nähdään katsaus 1950–1960-lukujen suomalaisten suunnittelijoiden tulevaisuusutopioista.

6. kesäkuuta avautuneessa näyttelyssä voi tutustua modernismin ajan klassikkosuunnittelijoiden visioihin tulevaisuuden elämäntavasta. Kaija Aarikan, Aarne Ervin, Vuokko Eskolin-Nurmesniemen, Antti Nurmesniemen, Armi Ratian, Aarno Ruusuvuoren, Matti Suurosen ja Tapio Wirkkalan puolen vuosisadan takaiset tulevaisuuden suunnitelmat näyttäytyvät tämän päivän ihmisille. Asumis- ja kaupunkisuunnitelmia täydentää Aamu Songin ja Johan Olinin (Company) uusi, kävijöitä osallistava installaatio. Näyttelykeskus WeeGeen tapahtuma on omalta osaltaan Futuro-talon 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumia.

Matti Suurosen futuristista klassikkorakennusta, Futuroa (kuvassa alla), esitellään uusista näkökulmista, ja sen rinnalle nostetaan muita arkkitehdin Casa Finlandia –sarjan rakennussuunnitelmia. Aarne Ervin Huomispäivän talo (1955) hyödynsi myös Suurosen tapaan muovimateriaaleja.

Kuva: EMMA Espoo Museum of Modern Art

Kuva: EMMA Espoo Museum of Modern Art

Kuva: EMMA Espoo Museum of Modern ArtKuva: EMMA Espoo Museum of Modern Art

 

Tapio Wirkkalan Brysselin maailmannäyttelyyn 1958 toteuttama Tulevaisuuden kaupunki 2000 -kilpailuehdotukseen sukelletaan näyttelyssä uuden 3D-mallinnuksen avulla. Wirkkalan ehdotus sisälsi suuria veistoksellisia asuinkortteleita, ja kaupungin asukkaita kuljetti sähköllä toimiva monorail.

Kuva: EMMA Espoo Museum of Modern Art

Näyttelyssä esitellään myös Armi Ratian filosofiaa tulevaisuuden asumisympäristöstä, jota kokeiltiin Aarno Ruusuvuoren suunnittelemissa Marikylä-rakennuksissa. Futuromania liittääkin yhteen modernismin visiot tulevaisuuden elämäntavasta ja teknologiasta.

Kuva: EMMA Espoo Museum of Modern Art

Futuromania – Designing Future Living 6.6.2018–17.2.2019 Espoon modernin taiteen museo EMMASSA.

Kuvat: EMMA Espoo Museum of Modern Art